Skip to main content

Nieuws

Informatiebrief Woontorens Boompjes #13

Beste bewoners en ondernemers, De beide torens van Clubhouse Boompjes zijn inmiddels bijna op hoogte. Wij geven in deze informatiebrief weer een update over de bouwactiviteiten die plaatsvinden in de komende periode. Hoogste puntMet de werkzaamheden aan de dakvloer van de lagere toren (aan de zijde van het Rijkswaterstaat gebouw) is het bouwproject inmiddels aardig […]
Bouwproject Woontorens Clubhouse Boompjes Rotterdam

Informatiebrief Woontorens Boompjes #12

Beste bewoners en ondernemers, Met genoegen brengen wij u middels deze twaalfde informatiebrief op de hoogte van de voortgang van onze werkzaamheden en plannen met betrekking tot Clubhouse Boompjes. Verloop bouwwerkzaamhedenHet zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat de bouw van Clubhouse Boompjes diverse fases en componenten kent die parallel worden uitgevoerd. De toren aan […]

Informatiebrief Woontorens Boompjes #11

Beste bewoners en ondernemers, Met deze informatiebrief informeren wij u graag over de huidige stand van zaken en welke werkzaamheden er in de komende periode verricht worden. Verruiming bouwplaats Een jaar lang heeft het bouwteam hard gewerkt om vanaf het onderste niveau op te bouwen naar inmiddels twee zichtbare torens. Nu de kelder gereed is […]

Informatiebrief Woontorens Boompjes #10

Beste bewoners en ondernemers, De bouw van Clubhouse Boompjes is in volle gang. De vorderingen op de bouwplaats zijn inmiddels vanaf de straat goed zichtbaar. Wij geven in deze informatiebrief weer een update over onze werkzaamheden. Ondergrondse fase afgerond De hele zomer heeft het bouwteam hard gewerkt aan de betonconstructie van de kelder. Het gapende […]

Informatiebrief Woontorens Boompjes #9

Beste bewoners en ondernemers, Na onze update van november 2021 informeren wij u via deze informatiebrief graag over de voortgang van het werk en wat er de komende periode op de planning staat. De diverse (voorbereidende) werkzaamheden voor de start voor de fundering zijn afgerond. De afgelopen periode is de bouwkuip tot het onderste niveau […]

Informatiebrief Woontorens Boompjes #8

Beste bewoners en ondernemers, In deze informatiebrief informeren wij u graag over de komende werkzaamheden rondom de bouwplaats van Clubhouse Boompjes. De afgelopen maanden zijn wij met de boorwerkzaamheden van zo’n 400 funderingspalen bezig geweest. Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond en vanaf nu spelen diverse (voorbereidende) werkzaamheden voor de start voor de fundering. Werkzaamheden komende […]

Informatiebrief Woontorens Boompjes #7

Beste bewoners en ondernemers, In deze 7e informatiebrief kijken wij terug op de afgelopen periode en blikken we vooruit richting de volgende bouwfase van het project. De afgelopen wekenBegin juni zijn we gestart met de heiwerkzaamheden. We brengen in totaal zo’n 400 funderingspalen aan. Dit doen we door de grond eerst voor te boren. Daarna […]

Informatiebrief Woontorens Boompjes #6

Beste bewoners en ondernemers, In deze zesde informatiebrief kijken wij terug op de afgelopen weken en geven we een update over de voortgang van de bouw. De afgelopen wekenIn maart hebben wij alle bouwkuipankers in de bodem aangebracht. Waarna wij in april de kelder geheel weg hebben gesloopt en de bouwput afgegraven.  Parallel aan deze […]

Informatiebrief Woontorens Boompjes #5

Beste bewoners en ondernemers, Wethouder Bas Kurvers (verantwoordelijk voor de portefeuille bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving) onthulde op woensdag 17 februari de naam voor de nieuw te bouwen markante woontorens aan de Boompjes: “Clubhouse Boompjes”. Samen met Wim Wensing (CIO van Amvest) lanceerde de wethouder symbolisch de website van het nieuwe woonconcept. Veel woonvariatieHet […]

Informatiebrief Woontorens Boompjes #4

Beste bewoners en ondernemers,Om te beginnen wensen wij u een gelukkig, gezond en zorgeloos 2021. Met hoop op betere tijden.  Het afgelopen jaar hebben wij ondanks alle beperkingen zoveel mogelijk en op een verantwoorde manier doorgewerkt. We hebben het grootste gedeelte van de ruwe (sloop)werkzaamheden afgerond. Het leegstaande kantoorgebouw is stapsgewijs gesloopt, alle nutsvoorzieningen zijn omgelegd […]

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wij houden u tijdens de bouw op de hoogte van alle vorderingen, belangrijke momenten en overig nieuws rondom de woontorens!