Skip to main content

Informatiebrief Woontorens Boompjes #7

Beste bewoners en ondernemers,

In deze 7e informatiebrief kijken wij terug op de afgelopen periode en blikken we vooruit richting de volgende bouwfase van het project.

De afgelopen weken
Begin juni zijn we gestart met de heiwerkzaamheden. We brengen in totaal zo’n 400 funderingspalen aan. Dit doen we door de grond eerst voor te boren. Daarna brengt een andere boorstelling de mantelbuis voor de palen aan. Deze mantelbuis wordt gevuld met wapening en beton, die vervolgens weer uit de grond wordt gedraaid om de volgende paal te maken. Ongeveer één derde deel van het boorwerk van de funderingspalen is inmiddels uitgevoerd.  De verwachting is dat wij rond oktober 2021 deze werkzaamheden kunnen afronden.

Uitbreiding bouwschutting
Tussen ons project en de nieuwe woontoren Terraced Tower hebben wij onze bouwschutting in de Rotterdam Make It Happen-stijl verder uitgebreid. Aan deze zijde hebben wij enkele kijkgaten in het ontwerp meegenomen. Hierdoor is het mogelijk om op een veilige manier onze werkzaamheden bekijken.

De komende periode
Begin augustus gaan we de betonfundering van de eerste torenkraan storten. Nadat het beton is uitgehard bouwen we de kraan verder op. Deze kraan wordt in het najaar bijvoorbeeld ingezet om de fundaties van de kelder te leggen. De aanvoer van materieel zoals wapening wordt aan de Hertekade aangevoerd per schip. In opdracht van de erfgoedhouders van de Scheepmakershaven worden voor het schip al voorbereidingen getroffen. De palen worden aangebracht, zodat in het najaar het schip langs de kade kan aanleggen. In de volgende informatiebrief zullen we hier dieper op ingaan. 

Bouwvakantie
Het kantoor van Cordeel Nederland is tijdens de bouwvakantie gesloten. Onze vakantie loopt vanaf week 31 tot en met week 33. Gedurende deze weken zijn wij niet bereikbaar. De heiwerkzaamheden t.b.v. het project Woontorens Boompjes zullen tijdens de bouwvakantie doorgaan. Ons informatie e-mailadres: info.boompjes@cordeel.eu zal in dezelfde periode niet actief zijn.

Heeft u een dringende vraag tijdens de bouwvakantie over de werkzaamheden ter plaatse dan kunt u ons op het tijdelijke telefoonnummer 06 82 05 39 87 bereiken.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wij houden u tijdens de bouw op de hoogte van alle vorderingen, belangrijke momenten en overig nieuws rondom de woontorens!