Skip to main content
Bouwproject Woontorens Clubhouse Boompjes Rotterdam

Informatiebrief Woontorens Boompjes #12

Beste bewoners en ondernemers,

Met genoegen brengen wij u middels deze twaalfde informatiebrief op de hoogte van de voortgang van onze werkzaamheden en plannen met betrekking tot Clubhouse Boompjes.

Verloop bouwwerkzaamheden
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat de bouw van Clubhouse Boompjes diverse fases en componenten kent die parallel worden uitgevoerd. De toren aan de zijde van ‘Terraced Tower’ heeft verdieping 15 bereikt. Terwijl er bijna wekelijks een verdieping aan de bovenkant van de toren wordt toegevoegd, worden op de lagere verdiepingen al gevels en zelfs balkons geplaatst. Opvallend is dat deze toren enkele verdiepingen voorloopt op de lagere toren aan de zijde van Rijkswaterstaat. Hier is bewust voor gekozen vanwege de krappe opstelling van de hijskranen. De torens zijn intussen een,- of tweemaal ‘versprongen’ en zijn er stalen spanten geplaatst.

Gevelelementen en balkons
De torens worden gebouwd zonder gebruik te maken van steigers. Om de beperkte ruimte op de bouwplaats te ontlasten, maken we waar mogelijk gebruik van prefabelementen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de gevels. Deze worden opgebouwd, samengesteld en opgeslagen bij WVH Gevelprojecten. De complete gevelelementen worden vervolgens naar de bouwplaats getransporteerd en met behulp van een speciaal ontwikkeld liersysteem, dat door WVH Gevelprojecten in samenspraak met Cordeel speciaal voor dit project is ontworpen, omhoog gehesen. Dit unieke liersysteem wordt tussen de verdiepingen bevestigd en kan op een veilige, kwalitatieve en efficiënte wijze prefab gevelelementen naar de juiste positie hijsen. Een bijkomend voordeel van dit systeem is dat het de kraancapaciteit ontlast en het verkeer aan de Boompjes geen hinder ervaart.

Een gevelelement bestaat uit hout, isolatiemateriaal, kozijnen met glas en beslaat één verdieping. Zodra een gevelelement is geplaatst, is de gevel direct water- en luchtdicht afgesloten. Op bepaalde posities worden de balkons direct daarna bevestigd. De balkons worden volledig geassembleerd in Zwijndrecht, op het terrein van het hoofdkantoor van Cordeel Nederland. De stalen ophangbevestigingen, het hekwerk en de akoestische isolatie worden daar aangebracht, waarna ze naar de bouwplaats worden vervoerd. Door middel van een ophangsysteem worden de balkons door de gevel gestoken en aan de vloeren bevestigd

In de volgende informatiebrief
In de volgende informatiebrief zullen we uitgebreider ingaan op een extra onderdeel dat aan de bouwactiviteiten zal worden toegevoegd, namelijk de ruwe afbouw. De loggia’s en metalstud (metalen staanders en gips) worden door firma Van de Wiel op maat gemaakt en van buitenaf op de verdieping gehesen voordat de gevels worden geplaatst. Dit betekent dat terwijl er nog verdiepingen worden bij gebouwd, ook de eerste appartementen al worden gevormd!

Bouwvakantie
Tijdens de bouwvakantie is het kantoor van Cordeel Nederland gesloten. De vakantieperiode loopt van week 30 tot en met week 32. De werkzaamheden op het project Clubhouse Boompjes zullen gedurende deze periode doorgaan.

Indien u tijdens de bouwvakantie dringende vragen heeft met betrekking tot de werkzaamheden ter plaatse, kunt u ons bereiken via het tijdelijke telefoonnummer 06 82 05 39 87. Gedurende dezelfde periode zal ons informatieve e-mailadres, info.boompjes@cordeel.eu, niet actief zijn.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wij houden u tijdens de bouw op de hoogte van alle vorderingen, belangrijke momenten en overig nieuws rondom de woontorens!