Skip to main content

Informatiebrief Woontorens Boompjes #9

Beste bewoners en ondernemers,

Na onze update van november 2021 informeren wij u via deze informatiebrief graag over de voortgang van het werk en wat er de komende periode op de planning staat.

De diverse (voorbereidende) werkzaamheden voor de start voor de fundering zijn afgerond. De afgelopen periode is de bouwkuip tot het onderste niveau ontgraven. Hiermee zijn de aangebrachte heipalen zichtbaar geworden en is de bovenzijde van de heipalen verwijderd, zodat de stalen wapening verschijnt. De stalen wapening van de heipalen zijn door ijzervlechters verbonden met het stalen frame (wapening) voor de fundering.  De toevoer van de wapening wordt per schip getransporteerd. Het schip is hiervoor al vier keer heen-en-weer gevaren om  de bouwplaats te bevoorraden. Leuk weetje: in de kelder is maar liefst 1.6 miljoen kilo wapening aangebracht! De afgelopen periode is ook de tweede torenkraan van 100 meter hoog opgebouwd.

Werkzaamheden komende periode

De basis voor de twee grote woontorens worden gelegd
De bouwkuip is tot het onderste niveau ontgraven. De werkzaamheden die nu gaan plaatsvinden zijn voornamelijk werkzaamheden om weer op te  bouwen naar de begane grond. We beginnen met het storten van de funderingsplaten. Onder elke toren wordt een funderingsplaat (poer) vervaardigd van 2,3 meter dik. Dit is de basis waar de twee grote woontorens straks verder op gebouwd gaan worden. De stort van de eerste funderingsplaat gaat plaatsvinden in week 21.

Het aanbrengen van het beton, circa 2.600 m3, gebeurt zo goed als binnen de regulieren werktijden. We spreken over grote hoeveelheden beton, waardoor de volledige stort niet binnen deze tijdsperiode zal passen. Een deel van de te storten m3’s beton en de afwerking van het beton, ook wel het vlinderen genoemd, zal buiten de regulieren werktijden plaatsvinden. Het afwerken van de beton kan pas gestart worden op een specifiek moment, nadat de volledige funderingsplaat is gestort. Tijdens dit proces zal doorgewerkt moeten worden totdat het klaar is, vaak tot laat in de avond. Van het vlinderen kunnen omwonenden enig geluidshinder ondervinden. Uiteraard proberen we de hinder tot een minimum te beperken.

We streven ernaar om in september tot maaiveldniveau (begane grond) opgebouwd te hebben. Vanaf dan zullen de torens aan de Boompjes aan de skyline van Rotterdam steeds zichtbaarder worden.

Heeft u nog vragen? Mail ons gerust via info.boompjes@cordeel.eu. Uw reactie wordt binnen een werkdag in behandeling genomen. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wij houden u tijdens de bouw op de hoogte van alle vorderingen, belangrijke momenten en overig nieuws rondom de woontorens!