Skip to main content

Informatiebrief Woontorens Boompjes #11

Beste bewoners en ondernemers,

Met deze informatiebrief informeren wij u graag over de huidige stand van zaken en welke werkzaamheden er in de komende periode verricht worden.

Verruiming bouwplaats

Een jaar lang heeft het bouwteam hard gewerkt om vanaf het onderste niveau op te bouwen naar inmiddels twee zichtbare torens. Nu de kelder gereed is kunnen wij de bouwkuip aanvullen met zand. De achterblijvende damwanden worden door lassers tot diep onder het maaiveld weggebrand. Hiermee is er binnen ons werkgebied extra bouwterrein vrijgekomen. Aan de Boompjes-zijde is aan de binnenkant van de schutting een bouwweg aangelegd. Zodoende beschikken we over een extra aan- en afvoerroute voor materialen.

Betonconstructie appartementen zijn zichtbaar

De kernconstructies zijn sinds eind vorig jaar al boven maaiveld zichtbaar. De bouw van de kernen heeft een voorsprong van een aantal verdiepingen (en weken) ten opzichte van de betonconstructie van de appartementen die daar omheen komen. Inmiddels zijn ook de wanden, kolommen en vloeren van de appartementen zichtbaar. De toren aan de zijde van Terraced Tower ligt een aantal verdiepingen voor ten opzichte van de lagere toren aan de zijde van Rijkswaterstaat. Dit is een bewuste keuze en heeft alles te maken met de hijskranen die erg dicht bij elkaar staan.

Stalen spanten

Aan de 3D impressies van de torens kunt u zien dat de gevels om de vijf á zes verdiepingen met ca. 2,5 meter verspringen. Hier komen grote stalen spanten die de draagkrachten en gewichten moeten overbrengen naar de daaronder liggende onderdelen. Over beide torens vindt zes keer een uitkraging plaats, waarbij de stalen spanten steeds groter en zwaarder worden. Begin februari is het eerste stalen spant geplaatst. Dit stalen spant heeft een lengte van 23 meter lang en 6 meter hoog. Gezien de afmetingen heeft het speciaal transport in de nacht plaatsgevonden. Het ophijsen en bevestigen van de spanten vond overdag plaats.

De komende weken volgen dezelfde werkzaamheden zich op. Vanaf eind april worden de eerste gevelelementen bevestigd. Meer informatie hierover volgt in de volgende informatiebrief.

Heeft u nog vragen? Mail ons gerust via info.boompjes@cordeel.eu. Uw reactie wordt binnen een werkdag in behandeling genomen. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wij houden u tijdens de bouw op de hoogte van alle vorderingen, belangrijke momenten en overig nieuws rondom de woontorens!