Skip to main content

Informatiebrief Woontorens Boompjes #4

Beste bewoners en ondernemers,
Om te beginnen wensen wij u een gelukkig, gezond en zorgeloos 2021. Met hoop op betere tijden. 

Het afgelopen jaar hebben wij ondanks alle beperkingen zoveel mogelijk en op een verantwoorde manier doorgewerkt. We hebben het grootste gedeelte van de ruwe (sloop)werkzaamheden afgerond. Het leegstaande kantoorgebouw is stapsgewijs gesloopt, alle nutsvoorzieningen zijn omgelegd en de damwanden zijn aangebracht. In deze vierde update vertellen wij over de volgende geplande bouwwerkzaamheden.

Bouwkuip
In oktober jl. zijn wij gestart met het aanleggen van de bouwkuip. De damwanden met stalen profielen zijn middels een trilblok aangebracht tot een diepte van ongeveer 20 meter. De werkzaamheden zijn gestart aan de Boompjes-zijde en vervolgens aan de Hertenkade. Als laatste zijn de damwandplanken geplaatst tussen onze oude kelder en het gebouw ‘De Maas’.

Deze laatste damwanden gingen door een vastere grond langs een bestaande bebouwing wat lastiger de bodem in. U heeft zeer waarschijnlijk hierdoor de laatste dagen van het inbrengen wat meer geluidshinder ondervonden. Dit was helaas onvermijdelijk. Inmiddels zijn al deze werkzaamheden afgerond.

Sloopwerk kelder
Tijdens de ruwe sloopwerkzaamheden van het leegstaande kantoor hebben wij het puin deels gebruikt om de kelder mee op te vullen. Dit om te voorkomen dat de kelder gaat opdrijven op het grondwater, nadat het gewicht dat normaal gezien op de funderingen en palen drukt grotendeels is verdwenen. Nu de bouwkuip gereed is kunnen wij de bemaling aanzetten, de kelder wegslopen en de grond uit de bouwkuip afvoeren. De eerste fase is daags voor de kerst afgerond.

Op het moment zijn wij bezig met het plaatsen van de bouwkuipankers. Deze ankers worden, vergelijkbaar met scheerlijnen van een tent, in de bodem aangebracht. Ze hebben als doel het recht houden van de stalen damwandkuip gedurende de verdere ontgraving en tijdens het heiwerk en de betonwerkzaamheden van de kelder.

Heiwerk
Nadat de kelder geheel is weggesloopt en de bouwput is afgegraven, gaan wij in april 2021 starten met het aanbrengen van de funderingspalen. De paalfunderingen worden geboord en niet geheid. Deze methodiek geeft nauwelijks geluidshinder en veroorzaakt geen trillingen.

Bouwplaats
Rond de start van het heiwerk gaan wij ook de bouwplaats verder inrichten. Wij zullen onze grote bouwkeet op het water plaatsen, zoals u nu ook bij “de buren” ziet.

U kunt op de website woontorensboompjes.nl de voortgang van het project op de voet volgen. Wij plaatsen op de website regelmatig foto’s en video’s, zodat u op de hoogte kunt blijven van de recente ontwikkelingen.

Heeft u nog vragen? Mail ons gerust via info.boompjes@cordeel.eu. Uw reactie wordt binnen een werkdag in behandeling genomen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wij houden u tijdens de bouw op de hoogte van alle vorderingen, belangrijke momenten en overig nieuws rondom de woontorens!