Skip to main content
Sloopwerkzaamheden Woontorens Boompjes

Informatiebrief Woontorens Boompjes #3

Beste bewoners en ondernemers,
Wat speelt er zich op dit moment op de bouwplaats van Woontorens Boompjes af? In deze derde update vertellen wij over de geplande bouwwerkzaamheden.

Sloopwerkzaamheden
De ruwe sloopwerkzaamheden van het leegstaand kantoor zijn afgerond. Binnen enkele weken is het gebouw stukje bij beetje afgebrokkeld. Het puin dat hieruit is ontstaan hebben we deels af laten voeren voor hergebruik en deels de bestaande kelder mee opgevuld. Dit hebben wij gedaan om de volgende redenen: door het slopen (en dus het verwijderen van het gebouw) is het gewicht dat normaal gezien op de funderingen en palen drukt grotendeels verdwenen. Om te voorkomen dat de kelder gaat opdrijven op het grondwater, is deze tijdelijk verzwaard met het slooppuin. Daarnaast dient dit als ondergrond voor machines om op te kunnen werken.

Nutsvoorzieningen
De volgende werkzaamheden op de bouwplaats zijn het omleggen van alle kabels en leidingen. Denkt u hierbij aan voorzieningen als elektriciteit, water, datakabels, etc. De nutsbedrijven voeren de werkzaamheden uit binnen onze bouwhekken, u en het verkeer ondervinden hier geen hinder van.

Bouwkuip
In oktober worden rondom de bestaande kelder, startend aan de Boompjes-zijde, de eerste damwanden aangebracht.

Damwanden zijn stalen profielen die met een trilblok aangebracht worden tot een diepte van ongeveer 20 meter.  De hedendaagse moderne apparatuur is trillingsarm, maar helaas is een geluidloze techniek voor de damwanden niet beschikbaar. Het aanbrengen van de damwanden is dan ook iets waar u als omwonende enige geluidsoverlast van zal ervaren. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07:00  en 19:00  uur. We verwachten dat het inbrengen van de damwanden een week of 8 duurt. Wij hopen op uw begrip.

Sloopwerk kelder
Na het aanbrengen van de bouwkuip gaan wij de bestaande kelder slopen en de bouwput ontgraven. Tevens zullen wij starten met de paalfunderingen die op het straatniveau worden gemaakt.  De paalfunderingen worden geboord en niet geheid. Deze methode scheelt heel veel in de hoeveelheid geluidshinder die u hiervan kunt ervaren. In de volgende informatiebrief zullen wij u hier meer over informeren.

U kunt op de website woontorensboompjes.nl de voortgang van het project op de voet volgen. Wij plaatsen op de website regelmatig foto’s en video’s, zodat u op de hoogte kunt blijven van de recente ontwikkelingen.

Heeft u nog vragen? Mail ons gerust via info.boompjes@cordeel.eu. Uw reactie wordt binnen een werkdag in behandeling genomen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wij houden u tijdens de bouw op de hoogte van alle vorderingen, belangrijke momenten en overig nieuws rondom de woontorens!